Search for:
  • Home/
  • Tag: เกม ส ได้ เงิน จริง

“สเปซเอ็กซ์” ทุบสถิติปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศในปี 2023

“สเปซเอ็กซ์” (SpaceX) บริษัทด้านการขนส่งอวกาศของมหาเศรษฐี อีลอน มัสก์ ระบุว่า ตลอดทั้งปีนี้บริษัทได้ทำการ… [...]