Search for:
  • Home/
  • Tag: ผล หวย หุ้น เปิด บ่าย

แรงงานไทยในอิสราเอล เล่าพฤติกรรม“กลุ่มฮามาส” สุดเหี้ยม! จับเพื่อนคนไทยทรมานใช้มีดกรีด…

วันนี้ 11 ต.ค. 2566 ที่ จ.นครพนม ยังมีอีกหลายครอบครัวยังคงออกมาเรียกร้อง สะท้อนความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในอิสร… [...]